Art-gallery of Gery Boumen


Ukraine, Lviv oblast, Lviv, str. Nalyvajka, 18

Transformation of space. Exhibition by Mykiola Zhuravel (Kiev)
Fri, Oct 13, 2017 6:00 PM

hours1:00 PM - 7:00 PM
days of weekTuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday
 


Art-gallery of Gery Boumen Art-gallery of Gery Boumen

+38 (095) 899 51 74